Boeken

 

1. Joodse Genealogieën (1 boek)

2. Bevolking Molukken (3 boeken)

 

Bestellen
Bestellen van de boeken kan door overmaking van het bedrag op bankrekening 130752770 t.n.v.: M.D. Etmans te Ferwert o.v.v. het verzendadres en invulling van het contactformulier

 


1. Joodse Genealogieën (1 boek)

 

“van Kampen en Zwolle tot Groningen en Maastricht”
(het grote vervolg op: “Blijvers en Passanten”)
de Joodse bevolking van Kampen en Zwolle van 1750 tot in de 20e eeuw,
gerangschikt in familieverbanden, met aanvullende genealogische gegevens van
voorouders en nazaten uit heel Nederland 
  (zie de index)  (verdere informatie )
Ruim 35.000 personen, 2 delen, gebonden, in totaal 1600 pagina's.
Prijs: 135,00 + 8,00 verzendkosten

2. Bevolking Molukken (3 boeken)
"De bevolking van Saparoea"
van 1821 tot en met 1946 (deels t/m 2000)
Europeanen en Inlandse Christenen, uit registers van Kerk en Burgerlijke Stand en andere bronnen, gerangschikt in familieverband;
met vermeldingen van buiten Saparoea (o.a. Ambon, Java en Nederland) wonende ouders en nazaten en van vorige  en volgende woonplaatsen  (index)  (verdere informatie)
2 delen, garenloos gebrocheerd gebonden (samen 900 bladzijden A4), 20.000 personen + 6000 namen van getuigen
Prijs: € 88,50 + 8,00 verzendkosten

 


“De bevolking van Banda”
van 1818 tot 1920 
Europeanen en Inlandse Christenen, uit registers van Kerk en Burgerlijke Stand en andere bronnen, gerangschikt in familieverband,
met veel vermeldingen van buiten Banda wonende ouders en nazaten,
en van vorige en volgende woonplaatsen  (index)
  (verdere informatie)
2 delen, garenloos gebrocheerd gebonden (samen 700 bladzijden A4), 12.000 personen + 2000 namen van getuigen 
Prijs: € 72,50 + 8,00 verzendkosten


“ De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon”
1819-1824, 1830-1833, 1835-1840, (deel 1) (index)
1884-1924,(deel 2) (index)
2 delen, garenloos gebrocheerd gebonden (samen 700 bladzijden A4)
deel 1: 11.000 personen + 5000  namen van getuigen
deel 2: 12.000 personen + 6500 namen van getuigen 
Prijs: € 63,00 + 8,00 verzendkosten